ภาวะโลหิตจาง

โลหิตจาง คือ ภาวะที่ร่างกายมีปริมาณเม็ดเลือดแดงน้อยกว่าปกติทำให้เกิดอาการอ่อนเพลีย เหนื่อยง่าย มีสาเหตุได้หลายประการ สาเหตุที่พบได้บ่อยที่สุดก็คือภาวะขาดธาตุเหล็ก ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญสำหรับการสร้างเม็ดเลือดแดงของร่างกายในระยะที่มีภาวะโลหิตจางเล็กน้อย หรือผู้ป่วยที่มีโลหิตจางแบบค่อยเป็นค่อยไปทีละน้อยมักไม่มีอาการแสดงชัดเจน ผู้ป่วยก็อาจไม่รู้สึกว่าตัวเองมีอาการผิดปกติใดๆ ก็ได้ ในรายที่มีภาวะโลหิตจางมาก หรือเกิดขึ้นฉับพลัน ก็มักจะมีอาการอ่อนเพลีย เหนื่อยง่าย หน้ามืด มึนงง เวียนศีรษะ เบื่ออาหาร ถ้าเป็นมากอาจมีอาการใจหวิว ใจสั่นร่วมด้วย

 

ผู้ที่มีภาวะโลหิตจางชัดเจนมักพบว่ามีอาการหน้าตาซีดเซียว ฝ่ามือซีด เล็บซีด เยื่อบุในเปลือกตา ริมฝีปาก และลิ้นซีดขาวกว่าปกตินอกจากภาวะขาดธาตุเหล็กแล้ว ภาวะโลหิตจางยังอาจเกิดจากสาเหตุอื่น เช่น ภาวะขาดอาหาร หรือโปรตีนซึ่งเป็นองค์ประกอบร่วมกับธาตุเหล็กในการสร้างเม็ดเลือดแดง นอกจากภาวะซีดแล้ว ผู้ป่วยอาจมีอาการขาดอาหาร เช่น ผอมแห้ง เท้าบวม ผมแดง เป็นต้น

ธาลัสซีเมียเนื่องจากมีความผิดปกติทางพันธุกรรม ทำให้ร่างกายสร้างเม็ดเลือดแดงที่ผิดปกติ แตกสลายง่าย จึงมีอาการซีดเหลืองอย่างเรื้อรังมาตั้งแต่เล็ก มีหน้าตาแปลก ม้ามโต (คลำได้ก้อนที่บริเวณใต้ชายโครงซ้าย) พบมากในคนภาคอีสานและคนภาคเหนือ

โลหิตจางจากภาวะไขกระดูกฝ่อ หรือมะเร็งเม็ดเลือดขาวผู้ป่วยมักมีอาการซีดร่วมกับไข้ มีจุดแดงจ้ำเขียวตามผิวหนัง มีเลือดออกตามที่ต่างๆ เช่น เลือดกำเดาไหล เลือดออกตามไรฟัน

ไตวายเรื้อรังผู้ป่วยมักมีอาการซีด อ่อนเพลียร่วมกับคลื่นไส้ เท้าบวม มักมีประวัติเป็นโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง หรือโรคไตมาก่อน

 

ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง รายใดที่เสี่ยงต่อภาวะซีด โลหิตจาง

ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง ที่มีภาวะดังต่อไปนี้
จะมีความ เสี่ยงต่อภาวะโลหิตจางมากขึ้น

✔️ผู้ป่วยเบาหวาน

✔️ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะที่ 3-5

✔️ผู้ป่วยเพศหญิง

✔️ผู้ป่วยโรคโลหิตจางจากพันธุกรรม

เมื่อเกิดภาวะโลหิตจางโดยไม่ได้รับการดูแล แก้ไขจะมีผลทําให้เกิดภาวะหัวใจโต ขาดสารอาหารติดเชื้อง่าย ภาวะหัวใจล้มเหลว

GEL PLUS – เจลพลัส มิน เลขที่ อ.ย. 10-3-35761-5-0008

 

โทรปรึกษา : 094-463-6955

LineID: @jeabhealth